En iyi Bursa Ceza Avukatı

Bursa Ceza Avukatı

Bursa Ceza Avukatı davalarında avukatlık hizmeti sunan Bursa Avukat olarak Bürosu, hem gerçek hem de tüzel kişilere yönelik yapılan her türlü suç istinadı, soruşturma, şikayet ve bu gibi ceza davalarında müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetler bütünü sayesinde gerçek veyahut tüzel kişiler ceza davalarında en iyi şekilde temsil edilebilmekte ve davalardan başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Bursa’da ceza davalarında avukatlık hizmetleri, Ceza Hukuku kapsamında yer alan bilgiler ışığında gerçekleştirilmekte ve avukatlarımızın sahip olduğu deneyimler ile sürdürülmektedir. Ülkemizde ceza yargılamaları Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılmaktadır. Ceza Kanunu suçları ve bu suçlar karşılığında verilecek cezaları belirler, Ceza Muhakemesi Kanunu ise yargılamaların usulen nasıl ilerlemesi gerektiği belirler.

Ceza Avukatı

Ceza davalarında, avukatlarımız müvekkillerin karşılaştıkları durumlara karşı gerektiğinde şikayet dilekçesi oluşturmakta, kolluk ve savcılıkta ifade alınırken müvekkillerinin yanında hazır bulunmakta ve davanın gerçekleşeceği Ceza mahkemelerinde (Sulh Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi) sanık veya müştekilerin vekili olarak görev almaktadır. Ayrıca daha önce de belirttiğimiz gibi Ceza Hukuku anlamında danışmanlık hizmeti de sunulmaktadır.

Ceza davaları kapsamında çalışan avukatlarımız, ayrıca vekillerine verilen tutuklama kararlarına ve takipsizliklere itiraz etmekte, istinaf ve temyiz dilekçesinin hazırlanmasını üstlenmektedir. Tutuklu olan müvekkilleri ise düzeli olarak ziyaret ederek dava takibini sürdürmektedir.